GDPR

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Som registrerad kund hos Veterinärkliniken Tusen och en katt AB, organisationsnummer 559045-6033, lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem.

Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:

  • kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
  • hantera kontakt med försäkringsbolag och andra veterinärkliniker angående ditt/dina djur,
  • lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
  • hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
  • hantera e-recept,
  • tillhandahålla information om rekommenderad förebyggande vård (t. ex vaccinationspåminnelser),
  • tillhandahålla information om erbjudanden från Veterinärkliniken Tusen och en katt AB

Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss. Anonymisering av journaluppgifter sker en gång per år.

Lagrade personuppgifter hanteras enbart av Veterinärkliniken Tusen och en katt AB (personuppgiftsansvarig), samt av personuppgiftsbiträdande för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från Veterinärkliniken Tusen och en katt AB och lämnas ej ut till tredje part.

Om du har ytterligare frågor kontakta oss gärna på 036-131020!

GDPR - Veterinär i Jönköping - Tusen och en Katt veterinärklinik i Tenhult & Eksjö